HİZMETLERİMİZ

Anasayfa / Hizmetlerimiz

Our Latest Work

Sürdürülebilirlik, yazılım, AR-GE ve mühendisliği birleştiriyoruz. Amacımız bu alanların kesişiminde yeniliği ve yenilikçiliği yakalamak...

YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ (LCA)

RüzgarLAB olarak 10 yıllık uluslararası Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) tecrübemiz ile üniversiteler, sanayi kuruluşları ve kamuya hizmet vermekteyiz. ISO 14040 serisi standartlara göre SimaPro yazılımı kullanarak; çevresel, sosyal ve ekonomik LCA ile tam sürdürülebilirlik analizleri gerçekleştiriyoruz.

LCA analizlerinin yanı sıra, projeye özel geliştirdiğimiz entegre yazılımlar ile minimum maliyetle maksimum verimlilik sağlıyoruz.

SU AYAKİZİ

Su ayakizi, kullandığımız ürün ve hizmetlerin su tüketimidir. ISO 14046 standardına göre hesaplanmaktadır. Bir ürünün veya organizasyonun su ayakizi değeri dolaylı olarak tüketilen su miktarını da içermektedir. Dolayısıyla o ürün, hizmet veya organizasyon için tüketilen toplam su değerini yaşam döngüsü analizi mantığı ifade eder. Su ayakizi; mavi, yeşil ve gri olmak üzere üç başlıkta tasnif edilir:

  • Mavi Su Ayakizi: Kullanılan yeraltı ve yüzey tatlı su kaynaklarıdır.
  • Yeşil Su Ayakizi: Kullanılan yağmur suyunu ifade eder.
  • Gri Su Ayakizi: Kirlilik yükünün bertaraf edilmesi için kullanılan tatlı su miktarıdır.
ORGANİZASYONEL YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ (O-LCA)

Organizasyonel LCA, Kurumsal Karbon Salınımı gibi bir organizasyonun potansiyel çevresel etkilerini hesaplamada kullanılmaktadır. ISO 14072 standardına göre gerçekleştirilmektedir. Kurumsal Karbon Salınımı (ISO 14064)’de sadece küresel ısınma potansiyeli hesaplanırken organizasyonel LCA ile istenilen çevresel etki sonuçları elde edilebilir.

EPD BELGESİ

EPD Belgesi ISO 14025 standardı Tip III beyan sınıfa giren ekolojik etikettir. ISO 14040 serisi standartlarında gerçekleştirilen LCA ölçümlerini temel alır. EPD tarafından farklı ürün gruplarına göre istenilen çıktılar dikkate alınarak LCA gerçekleştirilir ve sonuçlar yine EPD gerekliliklerine göre raporlanır.

ÜRÜN VE KURUMSAL KARBON AYAKİZİ

Ürün ve kurumsal karbon salınımı, bir ürün veya organizasyonun üretimi ve faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan sera gazı salınımını ifade etmektedir. İklim değişikliği etkilerinin arttığı günümüzde küresel anlamda gündemi meşgul eden bir konudur. RüzgarLAB olarak ISO 14064 ve ISO 14067 standartlarına uygun olarak ürün ve kurumsal karbon salınımı hesaplaması yapıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARI (GRI)

Sürdürülebilirliğin markalaşma ve kurumsal kimlik için önemli bir parametre olması ile birlikte sürdürülebilirlik raporlamaları kendini daha iyi ifade etmek isteyen kuruluşlar tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir. Sürdürülebilirlik Raporlamaları GRI standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

TEMİZ ÜRETİM ÇALIŞMALARI

RüzgarLAB, 10 yıllık uluslararası AR-GE deneyimi ile gerek ürün, gerekse kurumsal ölçekli temiz üretim projeleri geliştirmektedir. Temiz üretim çalışmaları neticesinde çevresel, ekonomik ve hammadde verimliliği açısından ciddi kazanımlar elde edilen TÜBİTAK, KOSGEB ve AB Projelerine dahil olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz.

YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

RüzgarLAB, sürdürülebilirlik üzerine kurumsal ihtiyacınıza yönelik olarak fonksiyonel yazılımlar geliştirmektedir. Sürdürülebilirlik çalışmalarına ayırdığınız iş gücünü dijital teknolojiler ve yazılım ile daha verimli hale getirmek istiyorsanız bizimle iletişime geçin.

AR-GE YÖNETİMİ VE AR-GE PROJELERİ

RüzgarLAB, AR-GE ve AR-GE yönetimi üzerine danışmanlık vermektedir. Yeni bir ürünün geliştirilmesi veya mevcut üründe yapılan iyileştirmeler, üretim prosesinde yapılacak verimlilik çalışmaları, temiz üretim çalışmaları gibi inovatif alanlarda hem ulusal hem de uluslararası deneyime sahibiz.

EĞİTİM

RüzgarLAB sürdürülebilirlik üzerine eğitimler vermektedir:

  • Sürdürülebilirlik
  • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)
  • Organizasyonel Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (O-LCA)
  • Eko-tasarım ve temiz üretim projeleri
  • Sürdürülebilirlik Raporlamaları (GRI)
  • Karbon emisyon yönetimi ve su ayakizi hesaplamaları